مرور برچسب

المپیک

ناوگان خودروهای حاضر در المپیک توکیو 2020

المپیک تابستانی رقابتی است، که به صورت منظم هر 4 سال یک‌بار و از سال 1896 تاکنون در حال برگزاری است. قرعه برگزاری المپیک 2020 نیز به نام پایتخت ژاپن یعنی توکیو افتاد ولی به علت همه‌­گیری ویروس کرونا، این رویداد یک سال به تعویق افتاد.

باشگاه های دوچرخه سواری در المپیک قبلی بیشترین امتیاز را برای کسب کردند

قطعه نیوز: رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به اینکه باشگاه های دوچرخه سواری در المپیک قبلی بیشترین امتیاز را برای سه سهمیه کسب کردند افزود: کسب سهمیه دو برابری ما نسبت به کشورهای دوم بدین خاطر بود که باشگاه ها ۹۰ درصد امتیازهای کسب